dijous, 31 de juliol de 2014

Manifest davant la sanció per la manifestació de l’1 de maig

Companyes, el passat 22 de maig va ser notificada la proposta de sanció econòmica administrativa al company del sindicat CGT, Joan Pinyana, amb motiu de suposats fets ocorreguts el 1r de maig de 2014, respecte a la manifestació, en concret l’acusació és:
Como organizador/promotor de una manifestación, en la cual se produjeron graves disturbios y desórdenes públicos..., le DENUNCIA Comisaria provincial de Castellón, por una infracción Grave, susceptible de ser sancionada con multa de 300,52 a 6010,12 €, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente...”
Que la repressió estatal, tant social com política i econòmica al poble treballador està en augment, és evident i estem patint-la totes les persones que lluitem per un món millor i per una societat lliure, igualitària i justa.
Que la repressió estatal contra els drets fonamentals bàsics, tant col·lectius com individuals, està creixent, tant qualitativa con quantitativament, ho podem constatar.

Tant les DONES i la proposta de Llei d’avortament, les LLIBERTATS i la proposta de Llei de seguretat ciutadana, les/els INMIGRANTS i la llei d’estrangeria i deportació actual, el JOVENT sense treball i amenaçat de exili econòmic, la nova reforma de Llei de Pensions i la conseqüent retallada als nostres jubilats, l’aplicació de les reformes laborals per destruir els drets conquerits per la classe treballadora, ens porten a una situació de màxima agressió i violència contra la majoria del poble obrer. I això mereix una resposta directa.

Així que, si l’estat i els seus còmplices pensen que la repressió ens aturarà, van molt enganyats. Ja NO és hora de por ni de acatxar el cap, estem en les lluites per convenciment propi, per solidaritat i suport mutu.
Estem al carrer i als centres de treball, revolucionant i actuant, per fer-los fora del poder que ocupen com a privilegi i que no representa més que a una minoria de privilegiats, apessebrats al costat de la banca financera i especuladora, l'església, els cossos estatals de repressió i els polítics venuts al capital. Estem en la lluita social perquè volem transformar tot el que és vell i corrupte, que hipoteca el nostre futur i construir un nou model al voltant del respecte col·lectiu a la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat dels pobles.

És per tot això que la SANCIÓ a Joan Pinyana és una sanció repressiva, un atac directe a totes nosaltres i no quedarà sense resposta. És un atac al dret legítim de reunió i manifestació del poble treballador, és una agressió a la llibertat d’expressió i al dret a expressar la ràbia i el descontent social que existeix actualment, produïda per la desigualtat que pateix la nostra societat.

La sanció al nostre company és una sanció a totes les companyes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes i amb la solidaritat de classe i de lluita, NO aconseguireu parar-nos, siga amb multes, detencions, identificacions, res podreu contra un poble que vol eixir de la foscor i encontrar la llum de la justícia i la igualtat social.

JUSTICIA SOCIAL - SOLIDARITAT DE CLASSE - SUPORT MUTÚ - SOCIETAT IGUALITÀRIA, aquestes són les nostres eines, el futur és ara i avui.
Lluitant juntes podrem aconseguir-lo!
Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa
http://coordinadora-repartim-treball-riquesa.blogspot.com/