diumenge, 13 de gener de 2013

Es desconvoca la vaga del taulell

Les tres jornades de vaga del sector del taulell dels dies 15, 16 i 17 de gener s'han desconvocat com a conseqüència de la signatura d'un preacord entre la patronal ASCER i els sindicats CCOO i UGT.

Amb la informació de la que es disposa, la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa (CRTR), que donava suport a la vaga i a les seues justes reivindicacions, considera que el preacord signat no compleix els punts que la CRTR defensava, que resumidament són els següents: 

  • Pujada salarial de l'IPC + 5% 
  • Vigència de 4 anys.
  • Aprovació per part de l'assemblea.
  • No modificació de les clàusules de compensació i absorció, ni possible despenjament.
  • Que cap article del règim disciplinari puga ser aplicat sense sentència ferma.
  • Regularització de tots els contractes dels i les treballadores del sector, així com de les subcontractes i ETTs.
  • Igualtat per a totes les centrals sindicals de l'article sobre delegats sindicals en empreses de més de 75 treballadors.
Tot això sense renunciar a la socialització del sistema productiu on els i les treballadores pensen que pot ser convenient. 

La CRTR considera que el preacord signat arreplega molt poc del que es demanava i no està a l'alçada de la vaga de desembre.

En l'aspecte salarial, s'ha acceptat la congelació durant 2012 i 2013 i un augment de l'1,8% per a 2014, sense revisió salarial, la qual cosa suposarà una considerable pèrdua del poder adquisitiu, perquè el compliment del conveni anterior no es pot considerar com augment salarial. A més a més, augmenta el poder de l'empresari sobre la jornada laboral i es reconeix la pèrdua de la ultraactivitat, als dos anys de finalitzat el conveni.

Per tot això, si bé la patronal ha hagut de cedir parcialment en alguns punts, la valoració del preacord per a la CRTR és negativa. Per eixa raó, cridem als treballadors i treballadores del sector a rebutjar-lo en el procés de consulta, de forma que no se signe el 23 de gener i s'encete un procés de mobilitzacions que permeta millorar el contingut del conveni i avançar en el compliment de les reivindicacions.