dilluns, 16 de maig de 2011

IIIa concentració contra les retallades a l'ensenyament

IIIa concentració contra les retallades a l'ensenyament
18 maig 2011
18:00 Carrer Major, 78
Generalitat Valenciana (casa dels caragols)

Manifest de la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa:

PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT

La Conselleria d'Educació pretén posar en marxa una sèrie de retallades a l'ensenyament públic, que aprofundirien les que ja s'han produït en el curs actual i suposarien un descens en la seua qualitat.

Les mesures de les que es parla fins ara fan referència a l'augment d'hores lectives i ràtios, a la supressió de desdoblaments i al desplaçament de professorat fora de la localitat. Es tracta de mesures que afectarien negativament el servei educatiu i les condicions dels seus treballadors i treballadores. Però la cosa anirà més lluny, com era d'esperar després de la denúncia de l'acord de plantilles per part de la Conselleria.

És previsible que, una vegada passen les eleccions, independentment del seu resultat, des del govern central i els autonòmics es llancen una sèrie de retallades contra tots els serveis públics i socials, acompanyada d'una nova onada de privatitzacions. La raó és la pretensió de rebaixar el dèficit de les CCAA a l'1.3% del PIB al 2011 i a l'1% al 2013, per tal de complir els compromisos de l'anomenat Pacte de l'euro, els termes del qual comparteixen plenament el PSOE i el PP, més els seus aliats i els que aspiren a ser-ho.
Al País Valencià això suposaria una reducció que pot arribar a una setena part del pressupost de la Generalitat Valenciana, el 70% del qual es dedica a ensenyament, sanitat i serveis socials, per la qual cosa són de preveure rebaixes salarials i reducció de plantilles i inversions, així com una introducció progressiva de fórmules de copagament. Tot això en un context privatitzador, en el que empreses privades anirien ocupant el buit deixat pel sector públic, com ja vam observar amb les privatitzacions anteriors estratègics com la telefonia, el subministrament d'energia i altres, les conseqüències de les quals, en quant a qualitat i preu, estem pagant encara.

Cal oposar-se a tot això, perquè aniria en detriment de serveis bàsics per a la major part de la ciutadania. I també perquè és profundament injust que la majoria pague les conseqüències de l'actuació d'una minoria, que fins i tot ix beneficiada de la situació que ha creat.

És possible oposar-se i estem encara a temps de fer-ho. La Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa crida a tots els sectors de l'ensenyament (alumnat, pares i mares, treballadors i treballadores) a posar en marxa des dels centres un moviment en defensa de l'ensenyament públic i la seua qualitat i en contra de les retallades i les privatitzacions. Un moviment que confluïsca amb els de la resta de sectors d'afectats i cree un gran moviment en defensa del conjunt dels serveis públics que faça front amb èxit a les retallades i les privatitzacions.

NO A LES RETALLADES A L'ENSENYAMENT PÚBLIC